231

MYP дегеніміз не?

MYP 11-16 жас аралығындағы оқушыларға арналған бағдарлама. Ол студенттерді шығармашылық, сыни және аналитикалық ойлауға ынталандыратын білім беру ортасын жасауға бағытталған. MYP дәстүрлі пәндерді оқыту мен оларды тұрмыста қолдану арасындағы өзара байланысты түсінуді қалыптастыра отырып, зияткерлік қызметке баса назар аударады. Бұл қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық түсіністік пен жаһандық өзара іс-қимылды-әлемдік көшбасшыларға айналатын жастар үшін маңызды қасиеттерді дамытуға ықпал етеді.

MYP ұлттық немесе жергілікті оқу жоспарларының талаптарымен қиыстыруға арналған икемді
бағдарлама. Ол мектепке дейінгі білім беру және бастауыш мектеп (PYP)
бағдарламасын меңгеру кезінде алынған білімге, дағдылар мен көзқарастарға сүйеніп,
оқушыларды IВ (DP) Дипломдық бағдарламасының академиялық және кәсіби
бағдарланған IB (CP) бағдарламасының міндеттерін шешуге дайындайды.

MYP:

·       жалпы оқушылардың интеллектуалдық, әлеуметтік, эмоционалдық және физикалық әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған;

·       оқушыларға күрделі мәселелерді шешуге және болашақта жауапты шешімдер қабылдауға қажетті білім, көзқарастар мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді;

·       пәндердің сегіз тобын зерттеу арқылы түсінудің кеңдігі мен тереңдігін қамтамасыз етеді;

·       оқушылардың өз мәдениеті мен басқа халықтардың мәдениетін түсінуіне ықпал ету мақсатында кемінде екі тілді (оқыту тілі және таңдау бойынша қосымша тіл) оқуды талап етеді;

·       оқушыларға қоғам игілігі үшін әлеуметтік жұмысқа қатысуға мүмкіндік береді;

·       оқушыларға әрі қарай білім алуға, жұмыс орнында оқуға және өмір бойы оқуға дайындалуға көмектеседі.

MYP-дегі оқу жоспары

MYP сегіз пәндер тобын қамтиды: шет тілдері, ана тілі мен әдебиеті, адам және қоғам, жаратылыстану ғылымдары, математика, өнер, дене шынықтыру және денсаулық, дизайн. Пәндерді меңгеру үшін әр оқу жылында пәндердің әр тобы бойынша кемінде 50 сағат сабақ қарастырылған. 4-ші және 5-ші жылдары студенттер сегіз пән тобының алтауынан курстардан өтуге мүмкіндік алады, бұл бағдарламаның икемділігін арттырады.

MYP  – жаһандық қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін бірегей тәсіл. MYP оқушыларға өз ақыл-ойын, қалыптасып келе жатқан өзіндік тұлға және қоғам үшін жауапкершілік сезімін дамытуға көмектесуге арналған.

MYP оқытушылары келесі аспектілерге назар аудара отырып, оқу жоспары мен бағдарламасын құрастырады:

 • контекстілі оқыту және білім беру;
 • тұжырымдамалық ойлау;
 • оқыту тәсілдері (ATL);
 • қызмет әрекет ретінде (қоғамға қызмет ету).
 • тіл және бірегейлік – MYP студенттері кем дегенде екі тілді үйренуі керек.

Не себепті MYP таңдаған жөн?

MYP-дің креативті, сыни және рефлексивті оқушылардың қалыптасуына ықпал етуінің 10 себебі:

 1. Бағдарлама студенттерге өмір бойы білім алуға көмектеседі. Қарым-қатынас, зерттеу, өзін-өзі ұйымдастыру, ынтымақтастық және сыни ойлау дағдыларын қолдана отырып, қалай үйренуге болатындығын білу.
 2. Іс-әрекет пен тәжірибе арқылы үйрену. Әлеуметтік жобаны орындай отырып, студент қоғамға қызмет етуді үйренеді және сыныпта білгендерін нақты өмірмен байланыстырады.
 3. MYP сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға ықпал етеді. Бағдарламада сіз проблемаларды талдауға және бағалауға, ерекше идеялар ойлап табуға және жаңа көзқарастарды қарастыруға үйренесіз.
 4. Ғаламдық мәселелерді зерттеу. MYP жаһандық маңызды идеялар мен проблемаларды зерттей отырып, әлемді түсінуді жақсартуға көмектеседі.
 5. Түсіну үшін зерттеу. Фактілерді немесе тақырыптарды тек емтиханға дайындалу үшін жаттамау.
 6. Бағдарлама барысында оқушы нені үйренеді:
 • өз жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау
 • жұмысты уақытылы орындау
 • концентрация
 • бейімделу
 • табандылық көрсету
 • позитивті ойлау
 1. Пәндер бір-бірінен оқшау қарастырылмайды. Оқушы пәнаралық байланысты іздестіреді.
 2. Бағдарлама сіздің таланттарыңызды дамытуды қолдайды. Өз білімін дәлелдеуге және MYP сертификатын немесе MYP курсының нәтижелерін алуға сенімділік ұялатады.
 3. Бағдарлама сізді болашақ білім алуға дайындайды. Бүкіл әлем бойынша IB мектептері ұсынатын дипломдық бағдарламаға немесе мансапқа бағытталған бағдарламаға дайындайды.
 4. Бағдарлама халықаралық ойлауды дамытуға ықпал етеді. MYP сізге өз мәдениетіңізді және жеке тарихыңызды бағалауға, сондай-ақ басқалардың құндылықтары мен дәстүрлерін құрметтеуге көмектеседі.

Қызмет ету және әрекет

MYP-дегі іс-әрекет PYP-де басталған іс-әрекетке негізделген және бағдарламаның білім беру философиясы ретінде оқу процесінің негізгі құрамдас бөлігі, сондай-ақ оқушылардың практикалық оқыту нәтижесі. MYP оқушыларға өзінің жеке түсінігін, өзіндік ерекшелігін және қоғамдастықтағы жасына сәйкес жауапкершілігін дамытуға көмектесуге тырысады. Келесі IB бағдарламасында ол CAS (шығармашылық, іс-қимыл және қызмет) негізгі компоненті арқылы DP-да қоғамға қызмет ету компоненті ретінде жалғасады, онда студенттер өздерінің күшті жақтары мен Даму бағыттары туралы хабардар болуды, жаңа қиындықтарды қабылдауды, іс-әрекеттерді жоспарлауды және қабылдауды, басқалармен бірлесіп жұмыс істеуді, табандылық пен адалдықты көрсетуді, жергілікті және жаһандық мәселелерді шешуге қатысуды және олардың әрекеттерінің этикалық салдарын қарастыруды жалғастырады.

Әлеуметтік жоба

Әлеуметтік жоба қоғамға қызмет ету және қоғамда, ұжымда жұмыс істеу үшін оқушылардың зерттеу және жауапкершілігін сезінуге бағытталған. Әлеуметтік жоба студенттерге әртүрлі қауымдастықтардың қажеттіліктері туралы хабардар болуға және қоғамдық қызметті тәжірибелік оқыту арқылы осы қажеттіліктерге назар аударуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде, әлеуметтік жоба студенттерді қоғамдағы іс-әрекет ретінде қызмет етуге әкелетін тұрақты, терең зерттеуге тартады. Әлеуметтік жобаны жеке немесе үш адамға дейінгі топтарда жасауға болады.

Жеке жоба

Жеке жоба оқушыларды оқыту тәсілдерін (ATL) қолдануға және жақсартуға, алдын ала және пәндік-спецификалық білімді шоғырландыруға және жеке қызығушылық саласын дамытуға ынталандырады. Жеке жоба студенттерге жеке шығармашылық өнімді жасауға және MYP-де алған білімін көрсетуге тамаша мүмкіндік береді. Жоба оқушының жеке қажеттіліктеріне сәйкес оқыту мен өрнекті саралау үшін көптеген мүмкіндіктер ұсынады. Жобалардың жеке табиғаты өте маңызды, жоба оқушының жеке қызығушылығына айналуы керек. Әр оқушы жеке жобамен өзі жұмыс жасайды.

*ibo.org сайтынан алынды