139

Medet Zhanat Tynyskyzy

Head of kindergarten

Toleuzhanova Gulshat Baitursynovna

Methodist

Nurgazinova Aziza Orazbaykyzy

PYP Coordinator

Zhanpeisova Makhfuza Eginbaevna

Educator

Akkiseva Sandugash Erketaevna

Additional education teacher

Almukhametova Aliya Zhusyupovna

Educator

Zhusupova Kamshat Tyulegenovna

Educator

Zhilibekova Korlan Kenesovna

Educator

Kairova Raikhan Kanatbekovna

Educator

Kaparova Gulzat Kinzhebekovna

Educator

Mikhnevich Irina Vladimirovna

Educator

Nasimuldinova Gulshat Baykenovna

Educator

Len Yulia Stanislavovna

Educator

Tuyakbaeva Aisulu Kalievna

Educator

Cheremie Dela Cruz

English teacher

Strelkova Maisa Gennadievna

Educator

Zholayeva Gulmira Nurashevna

Additional education teacher

Karimbaeva Zhanna Kenzhebekovna

Musical and artistic director

Mamashev Fariza Kurakovna

Preschool teacher with English teaching

Murzataeva Aliya Brizhanovna

Рsychologist

Tazabekov Samat Bolatovich

Physical education teacher

Shabdenova Gulvira Aitkabylovna

Choreographer

Kasymkhanova Gulnar Mukhametkalievna

Educator

Satybaldieva Sandugash Amanbaevna

Educator

Bauanova Zamira Peisenbaevna

Nutritionist

Karen Grace Belmonte Ponce

English teacher

Tursunova Bota Zhumabaykyzy

Kazakh language teacher

Akhmetzhanova Almira Zhanatovna

Speech therapist